Installation

Material

Följande ingår i form av material:

 • Fastsättnings mtrl för trä eller betong.
 • Pendeljärn för max 50cm högre tak än portöppning.

(Materialet som ingår motsvarar HCA Fastighetstekniks installationskit och montageset. Montören tar med sig detta vid installationen.)

Arbete

Följande ingår i form av arbete:

 • Montering och fastsättning av port.
 • Igångsättning o test av port
 • Instruktion till kund om handhavande
 • Grovstädning

 

Noteringar

 • Portomfattningen skall uppfylla porttillverkarens specifikationer.
 • Minst 2 meter framför och bakom porthålet skall vara fritt från föremål.
 • Vid montage i leca eller lättbetong tillkommer kostnad för kemutrustning.
 • Vid montage i högt tak tillkommer kostnad för extra pendlings mtrl.
 • 1Fas Vägguttag till portmotor ombesörjes av Kund.
 • Kunden står för bortforsling av emballage.
 • Utöver det som ingår i standardistallationen tas med installatören direkt.